Το πρώτο τρίμηνο είναι η πιο ευαίσθητη περίοδος ανάπτυξης του εμβρύου. Τώρα δημιουργούνται όλα τα συστήματα και τα όργανα του μωρού και σχηματίζεται ο πλακούντας . Σε αυτό το τρίμηνο εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να κάνετε, πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εξετάσεις οι οποίες είναι οι εξής:

1) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αποτελεί μια σημαντική εξέταση για το έμβρυο. Γίνεται από την 11η-13η εβδομάδα κύησης. Είναι ένα κοιλιακό υπερηχογράφημα στο οποίο προσδιορίζονται σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες και μετριέται και η αυχενική διαφάνεια του εμβρύου. Η εξέταση αυτή έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιθανότητας  γέννησης του μωρού με Τρισωμία 21 (Σύνδρομο DOWN), Τρισωμία 18 (Σύνδρομο EDWARDS)  και Τρισωμία 13 (Σύνδρομο PATAU).

2) PAPP-A

Είναι εξέταση αίματος και σε συνδυασμό με την αυχενική διαφάνεια μας δείχνει τη συνδυασμένη πιθανότητα εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών (όπως το σύνδρομο Down) στο έμβρυο.

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ, ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ:

Η αμνιοπαρακέντηση (λήψη κυτταρων αμνιακού υγρού) και η  βιοψία τροφοβλάστης (λήψη κυττάρων του πλακούντα)  είναι επεμβατικές εξετάσεις  με τις οποίες ελέγχουμε το έμβρυο για χρωμοσωμιακές ανωμαλίες.  Ως επεμβατικές μέθοδοι και οι δυο έχουν ένα μικρό ποσοστό αποβολής της τάξεως  1/1000 περιπτώσεις.

ΤΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ;

Οι εξετάσεις που συνιστούμε να γίνονται στην αρχή της κύησης είναι οι εξής:

 • Γενική Εξέταση Αίματος
 • Ομάδα Αίματος –Rh
 • Γενική Εξέταση Ούρων
 • Κ/Α Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Τest Δρεπάνωσης
 • Ηλεκτροφόρηση Ηb
 • Κρεατινίνη
 • SGOT-SGPT
 • ΤSH,Anti TG,Anti TPO
 • Toxoplasma (IgG-IgM)
 • CMV (IgG-IgM)
 • HCV
 • Ερυθρά (IgG-IgM)
 • HIV I + II
 • VDRL
 • HBsAg
 • 25(OH) D3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Tρίπλεξ Καρδιάς

Ανάλογα με το ιστορικό της κάθε γυναίκας μπορεί να ζητηθεί από τον γιατρό να γίνουν και κάποιες επιπλέον εξετάσεις.