Δρ. Κέλλη Παπακώστα

Ονοματεπώνυμο: Κέλλη Παπακώστα

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974431935

Ειδικότητα Ψυχολόγος (PhD)
Μετεκπαίδευση Ψυχοθεραπεύτρια με  εξειδίκευση στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες
 
Ψυχολογικό Γραφείο: Πρατίνου 97, Αθήνα, Περιοχή Χίλτον
 
 

ΤΙΤΛΟΙ:

 • Ειδικότητα: Ψυχολόγος (PhD)
 • Μετεκπαίδευση: Ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες

Ψυχολογικό Γραφείο: Πρατίνου 97, Αθήνα, Περιοχή Χίλτον

Ειδική Εκπαίδευση

 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην προληπτική ψυχιατρική. Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, 2003-2004.
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες. Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και ΕΠΙΨΥ, 1996-2003.
 • Εξειδίκευση στη Νευροψυχολογία – Πειραματική Ψυχολογία, Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α΄ Ψυχιατρική κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 2003-έως σήμερα.

Παρούσα Εργασιακή Κατάσταση

 • Ιδιωτικό ψυχολογικό γραφείο: 2008- έως σήμερα .
 • Εκπαιδεύτρια, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία (Α’ Ψυχιατρική Κλινική και ΕΠΙΨΥ), 2002- έως σήμερα.
 • Επιστημονική συνεργάτης, Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 2003 – έως σήμερα.
 • Επιστημονική συνεργάτης, Alzheimer’s Disease Research Center/ Sergievsky Center, Columbia Presbyterian Medical Center, NY, 2000-2001
 • Μέλος: Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

Διδακτικό έργο

 • Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας. Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 • Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Νευροψυχολογίας, Νευρολογική Κλινική Παν. Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
 • Διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών στο μάθημα της Βιολογικής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας.

Επιστημονικό έργο – Διεθνείς δημοσιεύσεις

12 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Episodic Visual Learning / Memory and Attentional Flexibility in Patients With Major Depressive Disorder After Clinically Effective Electroconvulsive Therapy (2015). Kalogerakou S, Oulis P, Anyfandi E, Konstantakopoulos G, Papakosta VM, Kontis D, Theochari E, Angelopoulos E, Zervas IM, Mellon RC, Papageorgiou CC, Tsaltas E.J ECT. 31(4):246-52.
 2. Cognitive effects of pregabalin in the treatment of long-term benzodiazepine-use and dependence (2014). Oulis P, Kalogerakou S, Anyfandi E, Konstantakopoulos G, Papakosta VM, Masdrakis V, Tsaltas E.Hum Psychopharmacol. 29(3):224-9.
 3. 5-HT2C receptor involvement in the control of persistence in the reinforced spatial alternation animal model of obsessive-compulsive disorder (2013). Papakosta VM, Kalogerakou S, Kontis D, Anyfandi E, Theochari E, Boulougouris V, Papadopoulos S, Panagis G, Tsaltas E.Behav Brain Res. 15 (243):176-83.
 4. Contrasting patterns of deficits in visuospatial memory and executive function in patients with major depression with and without ECT referral (2011). Tsaltas E, Kalogerakou S, Papakosta VM, Kontis D, Theochari E, Koutroumpi M, Anyfandi E, Michopoulos I, Poulopoulou C, Papadimitriou G, Oulis P. Psychol Med. 41(5):983-95.
 5. Acquired competence in cognitive therapy following a two level course (2009). Pehlivanidis A, Papanikolaou K, Zervas Y, Liossi A, Politis A, Portinou S, Papakosta VM, Simidala S, Papakostas YG. Psychiatriki. 20(4):329-35.
 6. The notion of “Sisyphus task” in medicine: A reconstruction (2008). Papakostas YG, Papakosta VM, Markianos M. Psychiatriki. 19(4):330-6.
 7. Dopaminergic and Serotonergic Modulation of Persistent Behaviour in the Reinforced Spatial Alternation model of Obsessive-Compulsive disorder (2008). Kontis D, Boulougouris V, Papakosta VM, Kalogerakou S, Papadopoulos S, Poulopoulou C, Papadimitriou GN, Tsaltas E. Psychopharmacology Psychopharmacology, 200(4):597-610.
 8. Neuropsychological and hypothalamic-pituitary-axis function in female patients with melancholic and non-melancholic depression (2008). Mihopoulos I, Zervas IM, Pantelis C, Tsaltas E, Papakosta VM, Boufidou F, Nikolaou C, Papageorgiou C,  Soldatos CR, Lykouras L.Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 258 (4) : 217-25.
 9. Enhancing effects of chronic lithium on memory in the rat (2007). Tsaltas E, Kontis D, Boulougouris V, Papakosta VM, Giannou H, Poulopoulou C, Soldatos C. Behav Brain  Res, 12 ; 177(1) : 51-60.
 10. Set shifting deficits in melancholic vs. non-melancholic depression: preliminary findings (2006). Mihopoulos I,  Zervas IM, Papakosta VM, Tsaltas E, Papageorgiou C, Manessi T, Papakostas YG, Lykouras L, Soldatos CR. Eur Psychiatry,  21(6) : 361-3.
 11. The Screening Role of an Introductory Course in Cognitive Therapy Training (2006). Pehlivanidis A, Papanikolaou K, Liossi A, Daskalopoulou E, Gournellis R, Soldatos M, Papakosta VM, Zervas IM & Papakostas YG. Academic Psychiatry, 30: 196-199.
 12. A survey of the Attitudes of Greek Medical Students Towards ElectroconvulsiveTherapy (2005). Papakosta VM, Zervas IM, Pehlivanidis A, Papadimitriou GN, Papakostas YG. J ECT, 21, (3): 162-4.

Συμμετοχή σε Συνέδρια

21 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

 1. Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας «Διαταραχή της κατά φαντασίαν ασχήμιας». Γνωσιακή Ανάλυση. Β.Μ. Παπακώστα 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
 1. Ηλεκτροσπασμοθεραπεία: από το μύθο στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αγγελική Σταθαρού, Βασιλική Παπακώστα, Σοφία Μαρτινάκη. 6ο Πανελλήνιο και 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Λευκάδα, 23-26 Μαΐου 2010.
 1. Tο σύνδρομο αποθησαύρισης: γνωσιακή προσέγγιση. Παπακώστα Β.Μ. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοθεραπειών «Η γνωσιακή προσέγγιση μπροστά στα σύγχρονα κλινικά διλήμματα», Αθήνα, 13-15 Νοεμβρίου 2009.
 1. Αξιολόγηση των θεραπευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία στα πλαίσια της Α’ Ψυχιατρικής κλινικής του πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΠΙΨΥ. Α Πεχλιβανίδης, Σ. Συμιδαλά, Β.Μ. Παπακώστα, Κ. Παπανικολάου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοθεραπειών «Η γνωσιακή προσέγγιση μπροστά στα σύγχρονα κλινικά διλήμματα», Αθήνα, 13-15 Νοεμβρίου 2009.
 1. Pharmacological interventions in hoarding: a preliminary report of 3 cases. Mourikis I, Vaidakis N, Papakosta V-M, Roukas DK, Papadimitriou GN. 22nd ECNP Congress Istanbul, Turkey, 12-16 September 2009
 1. 5-HΤ2 mediation of the behavioural effects of Fluoxetine and mCPP in an animal Model οf OCD. Tsaltas E, Kontis D, Papakosta V-M, Kalogerakou S, Papadopoulos S, Boulougouris V, Papadimitriou G. 17th European Congress of Psychiatry, Lisbon, Portugal, 24-28 January 2009
 1. Directional Persistence In The Rewarded Alternation Model Of Obsessive Compulsive Disorder Is Responsive To Both Dopaminergic And Serotonergic Manipulations. Kontis D, Boulougouris V, Papadopoulos S, PapakostaV-M, Kalogerakou S, Poulopoulou C, Tsaltas E, Papadimitriou G. 17th European Congress of Psychiatry, Lisbon, Portugal, 24-28 January 2009
 1. 5-HT2A and 5-HT2C receptor involvement in the acute effects of Mcpp and fluoxetine on persistence behaviour. Kontis D, Tsaltas E, Boulougouris V, Papakosta V-M, Kalogerakou S, Papadopoulos S, Papadimitriou G. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 2008 11 (Suppl. 1): 282 XXVI CINP Congress, Munich, Germany, 13-17 July 2008
 1. Persistent Behaviour in the Reinforced Alternation Model of Obsessive Compulsive Disorder: 5-HT2a and 5-HT2c Receptor Involvement in the acute effects of mCPP and fluoxetine. Papakosta V-M, Kalogerakou S, Papadopoulos S, Kontis D, Koutroumpi M, Anyfandi E, Papadimitriou G and Tsaltas E. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών, Αθήνα 16-19 Οκτωβρίου 2008
 1. Sensitivity of the reinforced spatial alternation model of obsessive-compulsive disorder to dopaminergic and serotonergic manipulations. Kontis D, Boulougouris V, Papadopoulos S, Papakosta V-M, Kalogerakou S, Poulopoulou C, Tsaltas E, Papadimitriou G. XIV World Congress of Psychiatry, Prague, 20-25 September 2008
 1. Acquired competence in cognitive therapy following a two level course. Pehlivanidis A, Papanikolaou K, Liossi A, Politis A , Zervas J, Papakosta V-M, Papakostas YG. 38th EABCT Annual Congress, Helsinki, Finland, 10-13 September 2008
 1. Πλάνες αναφορικά με την έννοια της «εικονικής δράσης» Παπακώστα ΒΜ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών « Γνωσιακές ψυχοθεραπείες: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές» Πάτρα, 2-4 Νοεμβρίου 2007.
 1. Συγκριτική μελέτη νευροψυχολογικων και ορμονικών παραμέτρων σε μελαγχολικούς και μη μελαγχολικούς ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη. Μιχόπουλος Ι, Ζέρβας Γ.Μ., Φ. Μπουφίδου Φ.,  Τσάλτα Ε., Παπακώστα Β.Μ., Σταθαρού Α., Μάνεσης Τ., Λαχανίδου Ο., Νικολάου Χ., Παπαγεωργίου Χ., Παπακώστας Ι, Λύκουρας Ε. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Αθήνα, 4-8 Μαΐου 2006. Βραβείο καλύτερης εργασίας.
 1. Μελέτη κλινικού περιστατικού Ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Μιχόπουλος Γ, Παπακώστα ΒΜ. Ημερίδα «Γνωσιακή προσέγγιση αγχωδών διαταραχών» , ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2006
 1. Κλινική εκπαίδευση στη γνωσιακή προσέγγιση. Προβλεπτικοί παράγοντες απόδοσης των εκπαιδευομένων. Πεχλιβανίδης Α., Λιόση Α., Παπανικολάου Κ., Πολίτης Α.Μ., Παπακώστα Β.Μ., Ζέρβας Γ., Παπακώστας Ι. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Αθήνα, 4-8 Μαΐου
 1. Cognitive Therapy of PTSD. A Case Report. Mougiakos T., Papakosta V.M., Papakostas Y.G. XXXV Annual Congress of the EABCT, 21-24 Σεπτεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη.
 1. Training Methods in Cognitive Therapy: Presentation of a Heuristic Model for Trainees Homework. Mougiakos T., Mihopoulos I., Papakosta V.M., Liossi A., Portinou S., Pehlivanidis A., Papakostas Y.G. XXXV Annual Congress of the EABCT, 21-24 Σεπτεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη.
 1. Constraint and Loneliness: Correlations with the questionnaire SCL-90-R in patients with Anxiety Disorders. Pehlivanidis A., Mihopoulos I., Liossi A., Papakosta V.M., Simidala S., Koulis S., Papakostas Y.G. XXXV Annual Congress of the EABCT, 21-24 Σεπτεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη.
 1. Greek Medical Students attitudes towards electroconvulsive therapy before and after an educational lecture. Papakosta V.M., Zervas I., Pehlivanidis A., Papakostas Y.G., Papadimitriou G.N., Rabavilas A. 5th International Congress of Neuropsychiatry and 1st Mediterranean Regional Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 14-18 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα.
 1. Εισαγωγικό Σεμινάριο στη Γνωσιακη Προσέγγιση: Προβλεπτικοί παράγοντες απόδοσης των εκπαιδευμένων. Πεχλιβανίδης Α., Λιόση Α., Δασκαλοπούλου Ε., Γουρνέλης Ρ., Σολδάτου Μ., Πολίτης Α., Παπακώστα Β.Μ.,  Ζέρβας Ι.,  Παπανικολάου Κ., Παπακώστας Ι. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 14 – 18 Μαΐου 2004, Κως.
 1. Εκπαίδευση των ειδικευόμενων ψυχίατρων να παραπέμπουν για βραχεία γνωσιακη ψυχοθεραπεία. Πεχλιβανίδης Α., Παπακώστα Β.Μ., Βονδικάκη Σ., Μασδράκης Β., Παπανικολάου Κ.,  Παπακώστας Ι. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 14 – 18 Μαΐου 2004, Κως.

Αρθογραφία

3 άρθρα σε εφημερίδες

 1. Αντίληψη της φυσικής εμφάνισης. Ελεύθερος Τύπος , 2 Μαρτίου 2008
 2. Αιτιολογία και θεραπεία της «φοβίας της πτήσης» Ελεύθερος Τύπος,14 Ιανουαρίου 2008.
 3. Διαταραχή Πανικού, Ελεύθερος Τύπος, 2008.