ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.euroclinic.gr
Αθανασιάδου 9, πάροδος Σούτσου
Tηλ: 210-6416600
Fax: 210-6416555