ΜΗΤΕΡΑ

ΜΗΤΕΡΑ
http://www.mitera.gr/
Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23 Μαρούσι Αττικής
Τηλ. Κέντρο: 210 6869000 (120 γραμμές),
φαξ: 210 6899421, 210 6869133
email: [email protected]